• Célunk

  Szövetségünk célja az emberi populáció növekedésével együtt járó, a Föld egészére ható káros folyamatok hatásainak mérséklésében és felszámolásában, azok lehetőség szerinti megelőzésében,a fenntartható fejlődés biztosításában, a társadalmi-, illetve gazdasági fejlődés és a természet összhangjának megteremtésében való közreműködés.

 • Tevékenységeink

  (1) Az emberi társadalom működőképességét biztosító természeti erőforrások hosszú távú használhatóságának védelme, fenntartható használatának előmozdítása, ökológiai rehabilitációs képességének biztosításával az emberi életminőség javításaérdekében végzett nevelési, oktatási, kutatásiés ismeretterjesztő tevékenység. (2) A természet- és környezetvédelem valamennyi szakterületének gyakorlati művelése, társadalmi előmozdítása, oktatása. (3) A természet- és környezetvédelem népszerűsítése, a természeti környezet értékei megőrzésének elősegítése, hagyományainak ápolása. (4) Az ifjúság széles körben való bevonása a környezet- és természetvédelembe, helyes szemléletük kialakítása oktatási, nevelési programok, konferenciák szervezésével..

 • Tevékenységeink

  (5) A természet értékeinek minél alaposabb megismerése és a szerzett tudásanyag rendszerezése, feldolgozása és az ismeretek népszerűsítése. (6) Természet- és környezetvédelmi, oktatási, és nevelési programok,projektek, javaslatok kidolgozása. (7) Tudományos kutatási projektek kidolgozása, azokban való részvétel. (8) A természet- és környezetvédelemre vonatkozó rendelkezések megtartása társadalmi ellenőrzésének erősítése felmérések, közvélemény kutatások révén. (9) A fenntartható fejlődés társadalmi megvalósítása, ezzel kapcsolatos szakmapolitikai érdekérvényesítés és ezt a célt szolgáló szakmai programok lebonyolítása.

 • Tevékenységeink

  (10) A környezetkímélő technológiák térhódításaérdekében kifejtett marketing tevékenység. (11) A kultúra, a tudomány, a művészet eredményeinek megismertetése és elfogadtatása, a jövő nemzedékek kiegyensúlyozott lelki fejlődésének elősegítése, az emberek testi-lelki egészségének javításaérdekében kifejtett nevelési, oktatási, ismeretterjesztő tevékenység. (12) A fenntartható fejlődés elérése érdekében természetvédelmi, társadalom- és gazdaságpolitikai felmérések, kutatások végzése, azok kiértékelése, javaslatok készítése és ismertetése. (13) A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés hagyományainak megőrzése és ápolása, a tradíciók továbbfejlesztése és a mindenkori viszonyokra való aktualizálása. (14) A kulturális örökség megőrzése és továbbadása érdekében végzett oktatási, nevelési és ismeretterjesztő tevékenység.

 • Tevékenységeink

  (15) A társadalmi változásokhoz való alkalmazkodás, a társadalmi életesélyek javítása és az esélyegyenlőtlenségek csökkentése a hátrányos helyzetű csoportok készségfejlesztésével, rendezvények szervezésével, kiadványok szerkesztésével, megjelentetésével és alternatív programlehetőségek biztosításával. Ezen csoportok munkaerő-piaci és társadalmi (re)integrációjának elősegítése képzésük, átképzésük támogatásával. (16) Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés érdekében kifejtett nevelési, oktatási, ismeretterjesztő tevékenység. (17) Sportrendezvények, sportversenyek szervezésével elősegíteni az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés fontosságának felismerését. (18) A fenntartható fejlődést elősegítő találmányok, újítások minél szélesebb körben történő alkalmazása érdekében kifejtett marketing-, lobby-, illetve érdekérvényesítő tevékenység.

Honlapunk megújult!

A tartalmak feltöltése folyamatosan történik.

 

Megértésüket köszönjük!